09 września, 2019

Okręgowa Konferencja Sprawozdawczo-Wyborcza ZNP w Poznaniu

Dnia 7 września 2019 r. w Poznaniu odbyła się Okręgowa Konferencja Sprawozdawczo - Wyborcza ZNP. Pożegnano Kol. Joannę Wąsalę, dotychczasowego prezesa Okręgu Wlkp. ZNP. Podczas konferencji wybrano nowe władze. Prezesem Okręgu Wielkopolskiego ZNP została Kol. Małgorzata Kowzan, dotychczasowy wiceprezes.
Magdalena Piotrowska została wybrana członkiem Zarządu Okręgu Wielkopolskiego ZNP, a Sławomir Wieczorek członkiem Okręgowej Komisji Rewizyjnej. 












Łączna liczba wyświetleń