06 września, 2019

Komunikat


Koleżanki i Koledzy,

wobec pojawiających się informacji – zapewnień  Ministra Edukacji Narodowej o wzroście wynagrodzeń nauczycieli w roku 2020 wyjaśniam, że projekt budżetu, który został przyjęty przez rząd na 2020 rok nie zakłada żadnego wzrostu wynagrodzeń nauczycieli w nowym roku budżetowym.
Po pierwsze kwota bazowa, która będzie obowiązywała od stycznia 2020 roku w wysokości 3338 złotych jest na poziomie roku 2019.
Po drugie subwencja oświatowa (uwzględniając niedoszacowany wzrost wynagrodzeń od września 2019 r.) wzroście w roku 2020 o 2. 832.748 złotych, tj. o 6, 3 proc. (wzrost mniejszy niż w roku 2019).
Uprzejmie prosimy o rozpowszechnienie tej informacji.

Pozdrawiam
Krzysztof Baszczyński
Wiceprezes ZG ZNP

Łączna liczba wyświetleń