20 grudnia, 2016

Zebranie Zarządu Oddziału ZNP w Wolsztynie

14 grudnia b.r. odbyło się zebranie Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Wolsztynie.
Podczas zebrania analizowano stan organizacyjny naszego oddziału.
Podsumowano nasz udział w manifestacji w obronie polskiej oświaty, która odbyła się 19 listopada 2016 r. w Warszawie, oraz efekty dotychczasowych działań protestacyjnych podejmowanych przez ZNP.
Wyjaśniono nieprawdziwe, podawane przez media, informacje dotyczące np. ilości osób biorących udział w manifestacji i domniemanej flagi narodowej na kopcu kredy, która w efekcie okazała się transparentem nie mających nic wspólnego z flagą.
Omawiano potrzebę dalszych działań protestacyjnych, w tym ewentualność strajku, możliwość wysyłania kartek z życzeniami do posłów i inne. Prezes oddziału przedstawił kilka realnych zagrożeń dla nauczycieli i pracowników szkół, jakie niesie ze sobą reforma.
Na początek marca 2017 r.ustalono termin szkolenia dla Społecznych Inspektorów Pracy.
Przeanalizowano zawartość strony internetowej oddziału.
Na zakończenie zebrania prezes Sławomir Wieczorek i honorowy prezes Edward Laskowski  złożyli uczestnikom życzenia z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia, zaś wiceprezes Anna Ciesielska przekazała wszystkim drobne upominki.

Łączna liczba wyświetleń