26 października, 2016

Ogólnopolska Manifestacja Pracowników Oświaty


Ogólnopolska Manifestacja Pracowników Oświaty odbędzie się 19 listopada 2016 r. w godzinach 12.00-14.00 na placu Piłsudskiego w Warszawie. Do udziału w manifestacji, oprócz członków ZNP, zapraszamy wszystkich, którzy zgadzają się z naszymi postulatami i popierają nasz protest, a więc pracowników szkół i placówek, dyrektorów, rodziców, przedstawicieli organów prowadzących, organizacje samorządów terytorialnych, organizacje społeczne i pozarządowe.

Do Kol. Kol. Prezesów ognisk ZNP z terenu Oddziału WOLSZTYN! 
Jesteśmy jeszcze w fazie organizacji wyjazdu na manifestację, jednak już dzisiaj podajemy ramowy plan wyjazdu. Jednocześnie zastrzegamy, że może on ulec pewnym zmianom:
- wyjeżdżamy 19 listopada 2016 r. ok. 04.00 z okolic dworca PKP w Wolsztynie;
- w godzinach 12.00 - 14.00 bierzemy udział w manifestacji na Placu Piłsudskiego w Warszawie; 
- po manifestacji mamy czas na zorganizowane zwiedzanie Warszawy;
- ok. 19.00 jedziemy na nocleg (najprawdopodobniej do Ożarowa Mazowieckiego - Hotel "Bida z Nędzą");
- po kolacji szkolenie związkowe (temat do ustalenia);
- (20.11.2016) po śniadaniu w hotelu jedziemy na zwiedzanie Warszawy;
- ok.16.00 wyruszamy w stronę Wolsztyna;
- ok. 23.00 - przyjazd do Wolsztyna.
Wszystkich Prezesów prosimy o sprawne przeprowadzenie naboru uczestników wyjazdu. Zgłoszenia uczestników wyjazdu prosimy kierować do Kol. Wiceprezes Zarządu Oddziału Anny Ciesielskiej (Biblioteka Pedagogiczna ul. Rzeczna 17/1) lub do Prezesa Oddziału Kol. Sławomira Wieczorka (Biuro Zarządu Oddziału, Starostwo Powiatowe w Wolsztynie ul. 5 stycznia 5, pok.. 16), można też mailowo na adres znpwolsztyn@wp.pl). Konieczne dane: imię i nazwisko uczestnika, adres oraz nr PESEL - potrzebne do ubezpieczenia. Ogólnie mamy ok. 50 miejsc. Ostateczny termin zgłaszania uczestników wyjazdu ustalamy na dzień 10 listopada, jednak jeśli wcześniej "zapełnimy" cały autokar to nie będziemy mogli uwzględnić późniejszych zgłoszeń nawet jeśli nastąpią one przed 10 listopada.. Tak jak w informacji powyżej: do udziału w manifestacji, oprócz członków ZNP, zapraszamy wszystkich, którzy zgadzają się z naszymi postulatami i popierają nasz protest, a więc pracowników szkół i placówek, dyrektorów, rodziców, przedstawicieli organów prowadzących, organizacje samorządów terytorialnych, organizacje społeczne i pozarządowe.
Wszelkie zmiany oraz szczegóły związane z wyjazdem na manifestację postaramy się podawać na bieżąco - w możliwie najbliższym czasie.
W imieniu Zarządu Oddziału ZNP
w Wolsztynie
Prezes
Sławomir Wieczorek
  

Łączna liczba wyświetleń