19 maja, 2015

Szkolenie w Lublinie

W dniach 14 - 17 maja 2015 r. prezes Sławomir Wieczorek, wiceprezes Anna Ciesielska oraz przewodnicząca SEiR Jolanta Witkowska z wolsztyńskiego Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego uczestniczyli w szkoleniu aktywu związkowego w Lublinie. Szkolenie zorganizował Zarząd Wielkopolskiego Okręgu ZNP. Zajęcia prowadzili: wiceprezes ZG ZNP Grzegorz Gruchlik, prezes Wlkp. Okręgu ZNP Joanna Wąsala, wiceprezes Wlkp. Okręgu ZNP Małgorzta Kowzan, prawnik ZG ZNP Krzysztof Stradomski oraz przewodnicząca Okręgowej Komisji Rewizyjnej Maria Paluszkiewicz.
Tematyka zajęć:
1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych;
2. Rozwiązywanie, zmiana stosunku pracy;
3. Godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw;
4. Świadczenia emerytalne nauczycieli;
5. Kompetencje Okręgowej Komisji Rewizyjnej w stosunku do oddziałów.
W czasie wolnym od zajęć uczestnicy szkolenia zwiedzili lubelską starówkę,  tereny obozu koncentracyjnego w Majdanku, Zamość, Kazimierz Dolny, Kozłówkę i Nałęczów.Łączna liczba wyświetleń