14 czerwca, 2014

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w szkole i placówce oświatowej

W wydanej niedawno broszurze "Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w szkole i placówce oświatowej", której autorem jest Krzysztof Stradomski, wszyscy zainteresowani znajdą szczegółowe informacje dotyczące różnych aspektów funkcjonowania funduszu. Poniżej publikujemy spis treści broszury, która dla członków ZNP Oddział Wolsztyn dostępna jest w biurze Zarządu Oddziału.

Spis treści:
- Podstawa prawna
- Tworzenia funduszu
- Odpis na fundusz i przychody funduszu
- Fundusz w przypadku likwidacji i przekazania szkoły
- Gromadzenie środków funduszu
- Przyznawanie świadczeń
- Rola związków zawodowych
- Komisje socjalne
- Regulamin funduszu
- Wspólna działalność socjalna pracodawców
- Uregulowania podatkowe związane z funduszem
- Zamówienia publiczne
- Ochrona danych osobowych


Łączna liczba wyświetleń