30 lipca, 2013

Zmarł Kazimierz Joksz wieloletni dyrektor Szkoły Podstawowej we WroniawachKazimierz Joksz urodził się 18 lutego 1938r w Tarnowie. Po ukończeniu Liceum Pedagogicznego w Sulechowie, podjął pracę w Państwowym Zakładzie Wychowawczym w Babimoście (1959 – 1966). Przez kolejne 3 lata (1966 – 69) pracował w Powiatowym Domu Dziecka w Gościeszynie. Od sierpnia 1969 roku rozpoczął pracę w Szkole Podstawowej we Wroniawach na stanowisku dyrektora szkoły. W roku 1977 ukończył, z tytułem magistra techniki, Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Zielonej Górze. W czasie swojej nauczycielskiej działalności zainicjował rozbudowę szkoły we Wroniawach (1982 – 85), był wielkim propagatorem kultury fizycznej i sportu. Przez wiele lat był członkiem Związku Nauczycielstwa Polskiego. W 1989 roku udał się na zasłużoną emeryturę, ale jeszcze ciągle pracował w swojej ukochanej szkole. Po ukończeniu działalności zawodowej (1991) pozostał aktywny społecznie. W latach 1991-93 sprawował funkcję sołtysa wsi Wroniawy. Dalsze swoje życie poświęcił pasji etnograficznej, gromadząc liczne pamiątki – dowody rozwoju cywilizacyjnego i kulturowego swojej miejscowości. Owocem tej pracy jest do dziś istniejąca Izba Pamięci w Szkole Podstawowej we Wroniawach. Ostatnim akcentem jego wielkiego zaangażowania w życie szkoły było ufundowanie (wraz z małżonką) tablicy upamiętniającej działalność nauczycielki Ewy Gortat ( październik 2011). Mimo postępującej choroby realizował wielkie dzieło literackie swojego życia – książkę poświęconą historii Wroniaw, niestety nie doczekał wydania swojej pracy drukiem.

Zmarł 26 lipca 2013r. Pogrzeb odbędzie się 2 sierpnia b.r.o godz. 11.00  w Zielonej Górze.
Cześć Jego Pamięci!

Łączna liczba wyświetleń