31 stycznia, 2013

ZNP: Komunikat w sprawie nowelizacji Karty Nauczyciela

2013-01-31 14:53:55

 

Komunikat w sprawie nowelizacji Karty Nauczyciela


31 stycznia br. w Ministerstwie Edukacji Narodowej odbyło się spotkanie podsumowujące wielomiesięczne rozmowy dotyczące zmian w ustawie Karta Nauczyciela, z udziałem przedstawicieli związków zawodowych, korporacji samorządowych oraz organizacji rodziców.
Związek Nauczycielstwa Polskiego reprezentował prezes Sławomir Broniarz oraz wiceprezes Krzysztof Baszczyński.
Minister edukacji Krystyna Szumilas przedstawiła obszary, które będą przedmiotem zmian, tj.:
-     urlopy (wypoczynkowy i dla poratowania zdrowia),
-     jednorazowe dodatki uzupełniające,
-     ewidencjonowanie 40-godzinnego czasu pracy,
-     dodatki socjalne, w tym dodatek wiejski
-      awans zawodowy.
Zgodnie z zapowiedzią MEN założenia oraz projekt ustawy zmieniającej ustawę Karta Nauczyciela zostaną przesłane do konsultacji związkom zawodowym w najbliższym czasie.
Propozycje rozwiązań dotyczące ww. obszarów będą szczegółowo omówione podczas posiedzenia Prezydium ZG ZNP 4 lutego br.

źródło:

Łączna liczba wyświetleń