06 października, 2015

Apel Prezesa ZNP Sławomira Broniarza do Marszałków, Starostów, Prezydentów, Burmistrzów, Wójtów i Radnych jednostek samorządu terytorialnego
BP/073/17/MK/15                                               Warszawa, 5 października 2015 r.

Szanowni Marszałkowie, Starostowie, Prezydenci,
Burmistrzowie, Wójtowie i Radni

Zarząd Główny Związku Nauczycielstwa Polskiego ogłosił 14 października 2015 r. Nauczycielskim Dniem Protestu.
W Dniu Edukacji Narodowej razem z Krajową Sekcją Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” organizujemy w Warszawie ogólnopolską demonstrację pracowników oświaty oraz nauki i szkolnictwa wyższego. To wspólna, od wielu lat, akcja protestacyjna dwóch nauczycielskich związków zawodowych. Tego dnia przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów będziemy się domagać zwiększenia nakładów na edukację. Zdecydowaliśmy się  na ten krok, ponieważ od kilku lat mamy do czynienia ze spadkiem udziału wydatków na oświatę w relacji
do PKB (w tym roku udział ten wynosi tylko 2,52%).
Nakłady państwa w zakresie oświaty i wychowania nie zabezpieczają finansowania zadań oświatowych w sposób umożliwiający ich prawidłową realizację przez samorządy. Budżety jednostek samorządu terytorialnego zostały nadmiernie obciążone ogromną częścią kosztu wykonywania tychże zadań. Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że niedofinansowanie oświaty jest przyczyną wielu problemów, których skutki odczuwają uczniowie, nauczyciele, a także samorządy.
Naszym zdaniem, wszystkie zadania edukacyjne powinny być finansowane z budżetu państwa. Jestem przekonany, że ten postulat jest bliski także wielu przedstawicielom jednostek samorządu terytorialnego.
Domagając się zwiększenia nakładów na edukację działamy we wspólnym interesie pracowników oświaty i organów prowadzących szkoły. Dlatego zwracam się do wszystkich Marszałków, Starostów, Prezydentów, Burmistrzów, Wójtów i Radnych  o wsparcie naszej demonstracji i ułatwienie członkom oświatowych związków zawodowych udziału
w Nauczycielskim Dniu Protestu, który odbędzie się 14 października br. w Warszawie.
Jeszcze raz pragnę podkreślić z całą mocą: to nie jest protest przeciw samorządom,
ale ogólnopolska akcja na rzecz zwiększenia nakładów na edukację.

Z poważaniem
Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego
Sławomir Broniarz

Łączna liczba wyświetleń