03 września, 2015

Pismo do Dyrektorów placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wolsztyn.

Poniżej publikujemy treść listu, który dzisiaj przekazaliśmy Dyrektorom przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i żłobka, dotyczącego działań ZNP w sprawie podwyżek dla pracowników obsługi i administracji. Uzupełnieniem tego listu są pisma, jakie wcześniej skierowaliśmy do Pana Wojciecha Lisa - Burmistrza Wolsztyna oraz odpowiedź Burmistrza. Z tymi pismami można zapoznać się w poście: Pisma dotyczące podwyżek dla pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wolsztyn
Wolsztyn; 02 września 2015 r.
Szanowni Państwo
Dyrektorzy Przedszkoli, Szkół Podstawowych, Gimnazjów
oraz Gminnego Żłobka w Gminie Wolsztyn!


         Podobnie jak w ubiegłym roku wolsztyński Oddział Związku Nauczycielstwa Polskiego podjął działania zmierzające do poprawy sytuacji materialnej pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w kierowanych przez Państwa placówkach. W tej sprawie wystosowaliśmy pismo do Burmistrza Wolsztyna – Pana Wojciecha Lisa (kopia pisma oraz odpowiedź w załączeniu), w którym przedstawiamy aktualną sytuację pracowników oraz ich oczekiwania dotyczące wysokości i formy wzrostu wynagrodzeń.
         Nasze działania z roku ubiegłego i lat wcześniejszych przyniosły pewne efekty. Mimo wszystko zarobki tej grupy osób kształtują się na bardzo niskim poziomie. Naszym celem jest doprowadzenie do sytuacji, aby pensja zasadnicza najniżej uposażonych pracowników obsługi była co najmniej równa lub wyższa od płacy minimalnej, dzięki czemu dodatek za staż pracy powodowałby zróżnicowanie zarobków. Chcielibyśmy także, by proporcjonalnie wzrosły wynagrodzenia pracowników administracyjnych, od których dzisiaj wymagane są kwalifikacje na poziomie wyższego wykształcenia, którzy często wykonują wiele obarczonych dużą dozą odpowiedzialności obowiązków administracyjnych, księgowych, kadrowych i innych, o których znaczeniu dla sprawnego funkcjonowania placówek Państwo wiedzą najlepiej.
         W najbliższym czasie dojdzie w tej sprawie do rozmów przedstawicieli ZNP reprezentujących pracowników administracji i obsługi z władzami Gminy Wolsztyn.
 Wzorem lat ubiegłych gorąco prosimy Państwa o wspieranie naszych działań.

Z poważaniem
Sławomir Wieczorek
Prezes Oddziału ZNP
w Wolsztynie
 

Łączna liczba wyświetleń